Każdy unit wyposażony jest w mikroskop stomatologiczny Carl Zeiss Pico.

Użycie mikroskopu stomatologicznego pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły w strukturze zębów zarówno podczas badania diagnostycznego, jak i w trakcie leczenia. Pozwala to na wykrycie najmniejszych zmian próchnicowych oraz ich wczesne leczenie. W przypadku leczenia endodontycznego pozwala na powiększenie pola zabiegowego, co ułatwia odnalezienie wszystkich kanałów korzeniowych, ich dokładne opracowanie i wypełnienie. By maksymalnie precyzyjnie i szybko przeprowadzić leczenie kanałowe używamy najnowocześniejszych systemów endodontycznych:

- ręcznych i maszynowych narzędzi do opracowywania kanałów korzeniowych,
- endometru umożliwiającego dokładny elektroniczny pomiar długości roboczej
   kanału korzeniowego,
- aparatu RTG z systemem RVG służącego do natychmiastowej oceny
   leczenia endodontycznego,
- Systemu B, służącego do uplastyczniania gutaperki
   (materiału służącego do wypełniania kanałów korzeniowych),
- Skalera endodontycznego, służącego do usuwania złamanych narzędzi
   z kanałów korzeniowych.

 
   
   
     
  W celu umówienia się na wizytę wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.  
     
 
     
 
   
   
     
  Zapraszamy na indywidualne oraz grupowe szkolenia z zakresu stomatologii mikroskopowej i endodoncji.  
     
 
     
 
   
   
     
  Zapraszamy lekarzy do współpracy w zakresie leczenia kanałowego i powikłań powstałych podczas leczenia endodontycznego.