Pacjentka skierowana do mnie na usunięcie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego zęba górnego lewego 5.

Narzędzie było złamane bardzo głęboko i tkwiło poza krzywizną kanału.

 
     
  Zdjęcie wykonane po usunięciu złamanego narzędzia z kanału. Zabieg niezwykle skomplikowany.