Pacjentka skierowana do mnie na usunięcie złamanego narzędzia z kanału mezjalnego zęba 6 górnego lewego.

Wymiary narzędzia: długość 4 mm, średnica 0,10 mm.

Problem w usunięciu narzędzia stanowiło jego umiejscowienie. Narzędzie tkwiło 2 mm swojej długości w zatoce szczękowej i było złamane poza krzywizną kanału.

 
     
  Zdjęcie RVG po usunięciu złamanego narzędzia.