Pacjentka skierowana na usunięcie trzech narzędzi złamanych w kanale korzenia zęba 5 dolnego.  
     
  Zdjęcie po usunięciu narzędzi.  
     
  Zdjęcie RVG po wypełnieniu kanału.