Pacjentka skierowana do mnie na usunięcie narzędzia z zęba 8 dolnego lewego.  
     
  Zdjęcie RVG po usunięciu narzędzia.  
     
  Zdjęcie po wypełnieniu kanałów.