Pacjentka skierowana do mnie na usunięcie 2 mm złamanego narzędzia z kanału korzenia dystalnego zęba 6 dolnego. Narzędzie tkwiło 1 mm poza kanałem w kości. W dnie komory była perforacja.   
     
  Zamknięcie perforacji  materiałem Pro Root MTA, wyjęcie złamanego narzędzia z kanału korzenia dystalnego.  
     
  Obraz kanału dystalnego korzenia w powiększeniu 24 razy.  
     
  Zdjęcie pokazujące wypełnienie 3 mm od wierzchołkowych długości kanału korzenia dystalnego materiałem Pro Root MTA.  
     
  Zdjęcie RVG. Wypełnienie kanałów mezjalnych AH plus, gutaperka. Kanał dystalny Pro Root MTA.  
     
  Zdjęcie pokazujące komorę zęba z wypełnionymi 3 kanałami i zamkniętą perforacją.  
     
  Wytrawienie kwasem komory zęba.  
     
  Pokrycie perforacji kompozytem.  
     
  Zdjęcie RVG zakończonego leczenia kanałowego z zamknięciem perforacji.  
     
  Obraz leczenia kanałowego zęba dolnego 6 po 2 latach, po wykonaniu zdjęcia RVG podczas leczenia kanałowego zęba dolnego lewego 7.