Ząb 8 dolny lewy ze złamanym narzędziem w kanale korzeniowym mezjalnym.  
     
  Zdjęcie RVG po wyjęciu złamanego narzędzia.