Publikacje naukowe:

Mikroskop operacyjny w stomatologii. Techniki pracy na 6 rąk w endodoncji.
 
Mikroskop operacyjny w stomatologii. Obciążenie statyczne zespołu stomatologicznego w technice pracy na sześć rąk.
 
Mikroskop operacyjny w stomatologii.Pozycja pacjenta, operatora i asyst w technice pracy na sześć rąk.
 
Analiza obciążeń układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego u operatorów w stomatologii pracujących w mikroskopie operacyjnym.
 
Mikroskop operacyjny w stomatologii. Trzymanie i przekazywanie instrumentów w technice pracy na sześć rąk.
 
Samobójstwo wśród dentystów. Wpływ stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych...